ZAKOŃCZONE KONKURSY OFERT
Dodano 18.08.16, ostatnia modyfikacja 24.09.21
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:
 
-udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
-pełnienie dyżurów "pod telefonem" w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy komisji konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
 
-pełnienie dyżurów lekarskich  w Oddziale Chorób Wewnetrznych i Gastroenterologii.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy komisji konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
- udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Medycyny Pracy

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy komisji konkursowej otwórz

Szczegółowe Warunki Konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

 
- udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
-pełnienielekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy komisji konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

 
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz w Oddziale Reumatologicznym

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy komisji konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:


 
- udzielanie porad psychologicznych oraz porad psychologicznych diagnostycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy komisji konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:


 
- udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej z zakresu POZ

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy komisji konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


 
- udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Medycyny Pracy

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r.

w zakresie:
1. udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym
2. pełnienie lekarskich dyżurów  medycznych w Oddziale Dziecięcym
3. Wykonywanie czynności Kierownika Oddziału Dziecięcego
4. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Nefrologicznej dla Dzieci


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz oferty  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

w zakresie:
1. udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
2. pełnienie lekarskich dyżurów  medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
3. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Kardiologicznej


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz oferty  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz 
 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

w zakresie:
1. udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym
2. pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz Reumatologicznym
3. pełnienie dyżurów "pod telefonem" w Oddziale Neurologicznym i Udarowym
4. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Neurologicznej


Rozstrzygnięciu konkursu    otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz 


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:


 
-Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
- Pełnienie lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Kardiologicznej.


 
Rozstrzygnięcie otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz  
 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r.

 
-udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej
 

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz  Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.

 
Pełnienie dyżurów medycznych łączonych w Oddziale Neurologicznym, Udarowym i Reumatologicznym
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz  
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    
udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej z zakresu POZ


Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz  
 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
- Pełnienie dyżurów medycznych lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz  
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
-Pełnienie dyżurów medycznych łączonych  w Oddziale Neurologicznym, Udarowym i Reumatologicznym
 

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz  
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
-Udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz   

Klauzula RODO  otwórz 

Projekt umowy  otwórz  


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Odwołanie konkursu ofert      otwórz

Zmiana terminu składania oferty otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

Odpowiedzi na pytania otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
 
Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    
1. udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
2. pełnienie dyżurów medycznych  łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
3. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Rehabilitacyjnej


Klauzula RODO  otwórz  

Oświadczenie oferenta o aktualności dokumentów 
otwórz  

Projekt umowy 
otwórz  

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz


Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    
1. udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w oddziałach szpitalnych:
-Chirurgii Ogólnej
-Chirurgii Ogólnej z wykonywaniem czynności kierownika oddziału
-Urazowo-Ortopedycznym
-Urazowo-Ortopedycznym z wykonywaniem czynności kierownika oddziału lub zastępcy kierownika oddziału
-Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

2. pełnienie dyżurów medycznych  oraz dyżurów "pod telefonem" w  oddziałach szpitalnych:
-Chirurgii Ogólnej oraz dyżury "pod telefonem"
-Urazowo-Ortopedycznym oraz dyżury "pod telefonem"
-Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
-Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

3. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradniach
:
-Chirurgii Ogólnej - porady ambulatoryjne
-Urazowo-Ortopedycznej-- porady ambulatoryjne
-Preluksacyjnej - porady ambulatoryjne


Klauzula RODO  otwórz  

Oświadczenie oferenta o aktualności dokumentów 
otwórz  

Projekt umowy 
otwórz  

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.


 
Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    
-udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
-udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z wykonywaniem czynności kierownika oddziału lub zastępcy kierownika oddziału,
-pełnienie dyżurów lekarskich  oraz dyżurów "pod telefonem" w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
-udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.


Klauzula RODO  otwórz  

Oświadczenie oferenta o aktualności dokumentów 
otwórz  

Projekt umowy 
otwórz  

*Zmiany w projekcie umowy 
otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    
-udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
-pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
-udzielanie stacjonarnych świadczeń  zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
-pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
-udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,
-pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym, Udarowym i Oddziale Reumatologicznym
-udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Kardiologicznej,
- udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej,
-udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Rehabilitacyjnej,
- Udzielanie świadczeń nocenj i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej z zakresu POZ


Formularz ofertowy  otwórz   
-wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych
-wykonywanie konsultacji preparatów cytologicznych

Formularz ofertowy 
otwórz
-udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Medycyny Pracy.

Klauzula RODO  otwórz  

Oświadczenie oferenta o aktualności dokumentów 
otwórz

Projekt umowy  otwórz 

*Zmiany w projekcie umowy 
otwórz  


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 
- wykonywanie opisów badań Rezonansu Magnetycznego drogą teleradiologii dla SP ZOZ w Leżajsku,
- wykonywanie opisów badań Tomografii Komputerowej drogą teleradiologii dla SP ZOZ w Leżajsku,

Rozstrzygnięcie konkursu      otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy wykonywanie opisów MR drogą teleradiologii  otwórz    

Formularz ofertowy wykonywanie opisów TK drogą teleradiologii 
otwórz    

Klauzula RODO 
otwórz  

Projekt umowy 
otwórz  


 


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    
-udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale
-pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale
-pełnienie dyżurów „pod telefonem” w Oddziale
-wykonywanie czynności Kierownika 
-udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni

*Formularz ofertowy 
otwórz       
-udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej
-wykonywanie czynności Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

*Formularz ofertowy 
otwórz    
-wykonywanie konsultacji neurochirurgicznych
-wykonywanie badań bronchoskopowych
-wykonywanie badań urodynamicznych
-wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych
-wykonywanie konsultacji preparatów cytologicznych
-wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej

*Formularz ofertowy 
otwórz
-wykonywanie badań psychotechnicznych kierowców i operatorów
-wykonywanie badań kierowców w ciemni (widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie)
-udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Medycyny Pracy.


Formularz ofertowy  otwórz  
-wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych-kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zespołach transportowych


Klauzula RODO  otwórz  

Oświadczenie oferenta o aktualności dokumentów 
otwórz  

**Projekt umowy 
otwórz

* UWAGA dokonano kotekty wzorów formularzy ofertowych
**UWAGA  zmiana brzmienia
§12 w projekcie umowy

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 
- udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym i Udarowym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz w Oddziale Reumatologicznym,
- udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Neurologicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Klauzula RODO 
otwórz  

Projekt umowyy 
otwórz  


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
- ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych-kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zespołach transportowych SP ZOZ w Leżajsku
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Klauzula RODO 
otwórz  

Projekt umowyy 
otwórz  


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:
-udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym i Udarowym
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz w Oddziale Reumatologicznym


Rozstrzygnięcie otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Klauzula RODO 
otwórz  

Projekt umowyy 
otwórz  


 

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
-udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz wykonywanie czynności Kierownika Oddziału.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

-udzielanie świadczeń lekarskich i pełnienie dyżurów medycznych  w Oddziale Chorób wewnętrznych i Kardiologii,
- udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Kardiologicznej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 
-pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki medycznej i Anestezjologii,
-udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Reumatologicznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym,
-wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej
i Zabiegowej,
- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Gastroenterologicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki medycznej i Anestezjologii otwórz    

Formularz ofertowy udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Reumatologicznym otwórz    

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym otwórz    

Formularz ofertowy wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej otwórz    

Formularz ofertowy udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Gastroenterologicznej otwórz    

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na:


 
- wykonywanie wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Zmiana terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz otwórz

Wzór umowy otwórz

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

PYTANIA I ODPOWIEDZI  otwórz

Wszelkie zapytania można kierować na adres: organizacyjny@spzoz-lezajsk.pl


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


 
- udzielanie lekarskich porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 
- pełnienie dyzurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
- pełnienie dyżurów lekarskich w zespole wyjazdowym specjalistycznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz w Oddziale Reumatologicznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i w Oddziale  Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
- udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowortnej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji).

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Ogłoszenie o konkursie otwórz
Oferta otwórz
Regulamin otwórz
Szczegółowe warunki otwórz
Projekt Umowy otwórz
 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym,
- udzielanie lekarskich porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzaleznień i Współuzależnienia,
- udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym  otwórz

Formularz ofertowy udzielanie lekarskich porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzaleznień i Współuzależnienia  otwórz

Formularz ofertowy udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Odwołanie konkursu ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w zespołach ratownictwa medycznego, zespołach transportowych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- udzielanie specjalistycznych porad w Poradni Rehabilitacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Urologicznej,
- wykonywanie konsultacji w Poradni Urologicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:


- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Zdrowia Psychicznego  otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia   otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym,
- udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej.

 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym  otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo -Ortopedycznym  otwórz

Formularz ofertowy udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej  otwórz

Projekt umowy otwórz
 
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
- udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w zakresie wykonywania i opisu badań

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Projekt umowy otwórz
 
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
1. Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym  otwórz

Projekt umowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy -Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Leżajsku
 
otwórz

Projekt umowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych /kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy -Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych /kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsk
otwórz
Projekt umowy otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Odwołanie konkursu ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy -Wykonywanie zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
 
otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 
1. Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
3. Pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym.
2.Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym.
3. Udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym.  otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej otwórz

Projekt umowy -  otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym.
2.Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji).
3. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
4. Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym.  otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji). otwórz

Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  otwórz

Projekt umowy -  otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Projekt umowy -  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu
otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Projekt umowy -  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie badań urodynamicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

1. Formularz ofertowy - Wykonywanie badań urodynamicznych  otwórz

Projekt umowy -  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Noworodkowym,
2. Pełnienie dyżurów pod telefonem w Oddziale Noworodkowym,
3. Udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Neonatologicznej,
4. Udzielanie świadczeń w Poradni Medycyny Pracy,
5. Udzielanie swiadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

1. Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Noworodkowym  otwórz

2. Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów pod telefonem w Oddziale Noworodkowym  otwórz

3. Formularz ofertowy -  Udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Neonatologicznej otwórz

4. Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń w Poradni Medycyny Pracy otwórz

5. Formularz ofertowy -  Udzielanie swiadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej otwórz

Projekt umowy -  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym i Oddziale Reumatologicznym.
2. Wykonywanie badań EMG i ENG.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Wykonywanie badań EMG, ENG  otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neuroligicznym, Udarowym i Reumatologicznym  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
3. Udzielanie porad lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej,
4. Wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie porad lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej otwórz

Formularz ofertowy -  wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
3. Udzielanie porad lekarskich w Poradni Endokrynologicznej,
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnetrznych i Kardiologii
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnetrznych i Kardiologii  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie porad lekarskich w Poradni Endokrynologicznej otwórz

Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym,
2. Wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych pacjentkom  Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego,
3. Wykonywanie badań urodynamicznych,
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej,
5. Udzielanie świadczeń zdrowtnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:
-udzielanie lekarskich porad rehabilitacyjnych w Poradni Rehabilitacyjnej,
6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym  otwórz

Formularz ofertowy - Wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych pacjentkom  Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego  otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Rehabilitacyjnej  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej otwórz

Formularz ofertowy Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym otwórz

Formularz ofertowy - wykonywanie badań urodyamicznych w Poradni Ginekologiczno-Połozniczej  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2019

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego oraz wykonywanie czynności Kierownika Oddziału  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego w Oddziałach  otwórz


Formularz ofertowy - pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale oraz dyżurów "pod telefonem"  otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań psychotechnicznych kierowców
i operatorów
otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie konsultacji preparatów cytologicznych
w Pracowni Cytologicznej
 
otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań kierowców w ciemni (widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie) otwórz


Formularz ofertowy - dyżury lekarskie w Zespole Wyjazdowym Specjalistycznym otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań endoskopowych  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Medycyny Pracy otwórz


Formularz ofertowy - pełnienie dyżurów lekarskich w SOR  otwórz


Formularz ofertowy - nocna i świąteczna ambulatoryjna oraz wyjazdowa opieka lekarska w POZ  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu rehabilitacji leczniczej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej  otwórz


Formularz ofertowy - prowadzenie sesji psychoterapii  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz


Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
1. pełnienie dyżurów lekarskich w SOR
2. udzielanie świadczeń lekarskich w SOR
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie opisów Tomografii Komputerowej drogą teleradiologii dla SP ZOZ w Leżajsku
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Projekt umowy otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

Unieważnienie postępowania konkursowego otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Formularz ofertowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert
Rozstrzygnięcie konkursu     otwórz

Ogłoszenie o konkursie     otwórz

Regulamin konkursu     otwórz

Szczegółowe warunki konkursu     otwórz

Formularz ofertowy - dyżury w zesp. wyjazdowym "specjalistycznym"    otwórz

Formularz ofertowy - dyżury w SOR     otwórz 

 

Wybierz poprzedni miesiąc październik 2021 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]