Kliniczny Oddział Psychiatryczny SPZOZ w Leżajsku

List otwarty OZPSP
Dodano 18.05.23, ostatnia modyfikacja 23.05.23
  List otwarty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych 

STYPENDIA LEKARSKIE
Dodano 25.01.24, ostatnia modyfikacja 25.01.24
Zarząd Powiatu Leżajskiego serdecznie zaprasza studentów kierunku lekarskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium
Oferta skierowana jest do studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Studenci będą zobowiązani do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

Wysokość stypendium to 2500,00 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów).

Wnioski należy składać do 15 lutego 2024 r.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o stypendium określa Uchwała Nr 2/8/2024 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pod numerem tel.: 17 2404 563, adres e-mail: ez@starostwo.lezajsk.pl
 
Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 22.01.2024r.  
  otwórz
2. Wniosek    otwórz
2.1 Oświadczenie - podjęcie zatrudnienia    otwórz
2.2  Oświadczenie - niekorzystanie z urlopów    otwórz
2.3 Oświadczenie - rozpoczęcie specjalizacji    otwórz
2.4  Oświadczenie - odpracowanie stypendium    otwórz
3. Projekt umowy    otwórz
4. Uchwała Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 27.10.2023r.    otwórz

 

NOWY MAMMOGRAF W SP ZOZ
Dodano 30.11.23, ostatnia modyfikacja 30.11.23
       Informujemy, że Pracownia Mammografii w SP ZOZ w Leżajsku, realizująca program profilaktyki raka piersi, została wyposażona w nowoczesny w pełni cyfrowy mammograf.
Mammografia cyfrowa to nowoczesna metoda obrazowania zmian w piersi. Zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz właściwy kontrast i pozwala na uzyskanie obrazówo znaczenie wyższej wartości diagnostycznej niż w przypadku mammografów analogowych.

Koszt zakupu mammografu wyniósł około 700 000 zł.
Na realizację inwestycji szpital uzyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 650 000 zł w ramach umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”.

       Informujemy również, że zmieniły się kryteria kwalifikacji do programu - od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ będą mogły zrobić panie w wieku 45 – 74 lata. Na profilaktyczną mammografię nie trzeba skierowania, badanie jest bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w ramach programu można wykonać co dwa lata.
Rejestracja na badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – II piętro budynku Szpitala, numer telefonu  17 24 04 921.

       Przypominamy również, że w naszym Zakładzie realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy - program obejmie kobiety od 25 do 64 roku życia.
Na profilaktyczną cytologię nie trzeba skierowania. Badanie jest bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Panie mogą wykonać profilaktyczne badania cytologiczne: co trzy lata, a co roku kobiety obciążane czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka).
Rejestracja na badanie w Pracowni Cytologicznej - numer telefonu – 17 24 04 786 oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej – numer telefonu – 17 24 04 771

PRACA DLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO
Dodano 02.01.24, ostatnia modyfikacja 02.01.24
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zatrudni
 
diagnostę laboratoryjnego

Oferujemy zatrudnienie na umowe o pracę.
Dokumenty aplikacyjne z klauzulą RODO należy wysyłać na adres: praca@spzoz-lezajsk.pl

Klauzula   otwórz

Kontakt: tel: 172404726

PRACA DLA LEKARZY INTERNISTÓW
Dodano 02.01.24, ostatnia modyfikacja 02.01.24
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zatrudni:

                                     lekarzy internistów
(specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii, gastroenterologii itp)

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.
 adres  SPZOZ w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Leśna 22
 
 tel.  17 2404726 (kierownik Działu Kadr)
        17 2404700 (sekretariat Dyrektora)
 
e-mail:  praca@spzoz-lezajsk.pl lub sekretariat@spzoz-lezajsk.pl

PRACA DLA LEKARZY ANESTEZJOLOGÓW
Dodano 02.01.24, ostatnia modyfikacja 02.01.24
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zatrudni:

                                          lekarzy anestezjologów

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.
 adres  SPZOZ w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Leśna 22

 tel.  17 2404726 (kierownik Działu Kadr)
        17 2404700 (sekretariat Dyrektora)
 
e-mail:  praca@spzoz-lezajsk.pl lub sekretariat@spzoz-lezajsk.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego
Dodano 02.01.24, ostatnia modyfikacja 02.01.24

W związku z uruchomieniem Centrum Zdrowia Psychicznego
zapraszamy do współpracy:

psychologów
psychoterapeutów

kontakt: tel: 172404726
e-mail: praca@spzoz-lezajsk.pl


PROGRAM PILOTAŻOWY
Dodano 11.10.23, ostatnia modyfikacja 17.10.23

Szpital w Leżajsku zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalu "Dobry posiłek w szpitalu."

W ramach programu pacjentom leczonym w szpitalu będą udzielane porady żywieniowe, będzie prowadzona edukacja z zakresu zdrowego żywienia oraz zostanie wdrożony optymalny model żywienia pacjentów szpitala zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Poniżej publikujemy jadłospisy najczęściej stosowanych diet w szpitalu oraz przykładowe zdjęcia posiłków.

Jadłospisy oraz przykładowe zdjęcia posiłków dla pacjentów szpitala

Galeria posiłków


Profilaktyka 40 Plus
Dodano 01.12.22, ostatnia modyfikacja 12.12.23
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku wznawia realizację programu „Profilaktyka 40 Plus”.

Wykonywany on będzie w budynku głównym szpitala, na pierwszym piętrze skrzydła poradni specjalistycznych, w gabinecie nr 129 wg następującego harmonogramu:
- środa 8.00-10.00,
- piątek 8.00-10.00.

Na badanie należy zgłosić się na czczo z dowodem osobistym.

Aby wygenerować e-skierowanie należy:
- zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl lub skorzystać z infolinii Centralnej e-Rejestracji pod nr tel. +48 800 100 101, funkcjonującej we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 18.00;
- wypełnić ankietę Profilaktyka 40 Plus;
- po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych).

 
Szczegółowe informacje i pomoc w uzyskaniu e-skierowania otrzymasz pod nr tel. 17 24 04 781
 
BADAJ SIĘ I BĄDŹ ZDRÓW!

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Dodano 01.07.22, ostatnia modyfikacja 02.01.24
W ramach pilotażu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zostało utworzone Centrum Zdrowia Psychicznego obejmujące opieką pacjentów z problemami psychicznymi  z terenu powiatu leżajskiego i łańcuckiego.
W ramach CZP wdrażany jest środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Szczegóły działania CZP przedstawine zostały w zakładce "Centrum Zdrowia Psychicznego" (w menu pionowym).

ZAPROSZENIE DO ODBYCIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO
Dodano 10.09.18, ostatnia modyfikacja 02.01.24

Wolne miejsca specjalizacyjne w następujących dziedzinach medycyny:

1) Medycyna Ratunkowa – 1 miejsce
2) Neurologia – 3 miejsca
3) Chirurgia ogólna – 1 miejsce
4) Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 1 miejsce
5) Choroby wewnętrzne:
-Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii - 4 miejsca,                                                                                 
-Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii - 3 miejsca
6) Psychiatria - 1 miejsce

 

KONTAKT

tel: 17 24 04 726
e-mail: praca@spzoz-lezajsk.pl


DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Dodano 07.11.22, ostatnia modyfikacja 17.01.24

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa ze środków Przeciwdziałania COVID-19 na zakup nowoczesnego aparatu RTG.
Aparat został zakupiony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Nowoczesny aparat jest bezpieczny dla pacjenta, niezbędny w procesie diagnozowania wielu chorób, w tym chorych na COVID-19. 

Całkowita wartość sprzętu - 788 913,91 zł
Dofinansowanie - 691 297,18 zł

CYFROWY MAMMOGRAF DLA SP ZOZ
Dodano 01.12.23, ostatnia modyfikacja 17.01.24

Zakup mammografu został dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego "Narodowa Strategi Onkologiczna", zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy"

Całkowita wartość zadania: 652 032,27 zł
Dofinansowanie: 650 000,00 zł

W ramach zadania zakupiony został w pełni cyfrowy mammograf do Pracowni Mammografii, w której realizowany jest program profilaktyki raka piersi.

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA SP ZOZ
Dodano 08.11.17, ostatnia modyfikacja 09.11.17


FUNDUSZE UNIJNE DLA SP ZOZ
Dodano 08.11.17, ostatnia modyfikacja 09.11.17