KONKURSY OFERT
Dodano 18.08.16, ostatnia modyfikacja 13.12.17
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym.
2.Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji).
3. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
4. Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym.  otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji). otwórz

Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  otwórz

Projekt umowy -  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
 
1. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Projekt umowy -  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
1. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu
otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Projekt umowy -  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
1. Wykonywanie badań urodynamicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

1. Formularz ofertowy - Wykonywanie badań urodynamicznych  otwórz

Projekt umowy -  otwórz
 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 
1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Noworodkowym,
2. Pełnienie dyżurów pod telefonem w Oddziale Noworodkowym,
3. Udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Neonatologicznej,
4. Udzielanie świadczeń w Poradni Medycyny Pracy,
5. Udzielanie swiadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

1. Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Noworodkowym  otwórz

2. Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów pod telefonem w Oddziale Noworodkowym  otwórz

3. Formularz ofertowy -  Udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Neonatologicznej otwórz

4. Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń w Poradni Medycyny Pracy otwórz

5. Formularz ofertowy -  Udzielanie swiadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej otwórz

Projekt umowy -  otwórz
 


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


 
1. Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym i Oddziale Reumatologicznym.
2. Wykonywanie badań EMG i ENG.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Wykonywanie badań EMG, ENG  otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neuroligicznym, Udarowym i Reumatologicznym  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


 
1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
3. Udzielanie porad lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej,
4. Wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej.

 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie porad lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej otwórz

Formularz ofertowy -  wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej otwórz

Projekt umowy otwórzDyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 
1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
3. Udzielanie porad lekarskich w Poradni Endokrynologicznej,
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnetrznych i Kardiologii
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnetrznych i Kardiologii  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie porad lekarskich w Poradni Endokrynologicznej otwórz

Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej otwórz

Projekt umowy otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


 
1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym,
2. Wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych pacjentkom  Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego,
3. Wykonywanie badań urodynamicznych,
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej,
5. Udzielanie świadczeń zdrowtnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:
-udzielanie lekarskich porad rehabilitacyjnych w Poradni Rehabilitacyjnej,
6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym  otwórz

Formularz ofertowy - Wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych pacjentkom  Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego  otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Rehabilitacyjnej  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej otwórz

Formularz ofertowy Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym otwórz

Formularz ofertowy - wykonywanie badań urodyamicznych w Poradni Ginekologiczno-Połozniczej  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2019
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego oraz wykonywanie czynności Kierownika Oddziału  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego w Oddziałach  otwórz


Formularz ofertowy - pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale oraz dyżurów "pod telefonem"  otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań psychotechnicznych kierowców
i operatorów
otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie konsultacji preparatów cytologicznych
w Pracowni Cytologicznej
 
otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań kierowców w ciemni (widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie) otwórz


Formularz ofertowy - dyżury lekarskie w Zespole Wyjazdowym Specjalistycznym otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań endoskopowych  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Medycyny Pracy otwórz


Formularz ofertowy - pełnienie dyżurów lekarskich w SOR  otwórz


Formularz ofertowy - nocna i świąteczna ambulatoryjna oraz wyjazdowa opieka lekarska w POZ  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu rehabilitacji leczniczej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej  otwórz


Formularz ofertowy - prowadzenie sesji psychoterapii  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz


Projekt umowy otwórz


 
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
1. pełnienie dyżurów lekarskich w SOR
2. udzielanie świadczeń lekarskich w SOR
i zaprasza do składania ofert
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie opisów Tomografii Komputerowej drogą teleradiologii dla SP ZOZ w Leżajsku
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
 
Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Projekt umowy otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Formularz ofertowy  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

 
Unieważnienie postępowania konkursowego otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Formularz ofertowy otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz
 


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

 
Rozstrzygnięcie konkursu     otwórz

Ogłoszenie o konkursie     otwórz

Regulamin konkursu     otwórz

Szczegółowe warunki konkursu     otwórz

Formularz ofertowy - dyżury w zesp. wyjazdowym "specjalistycznym"    otwórz

Formularz ofertowy - dyżury w SOR     otwórz 

 

Wybierz poprzedni miesiąc grudzień 2017 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]