ZAKOŃCZONE KONKURSY OFERT
Dodano 18.08.16, ostatnia modyfikacja 17.10.19


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 
- udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym i Udarowym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz w Oddziale Reumatologicznym,
- udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Neurologicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Klauzula RODO 
otwórz  

Projekt umowyy 
otwórz  


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
- ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych-kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zespołach transportowych SP ZOZ w Leżajsku
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Klauzula RODO 
otwórz  

Projekt umowyy 
otwórz  


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:
-udzielanie stacjonarnych świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym i Udarowym
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz w Oddziale Reumatologicznym


Rozstrzygnięcie otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Klauzula RODO 
otwórz  

Projekt umowyy 
otwórz  


 

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
-udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz wykonywanie czynności Kierownika Oddziału.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

-udzielanie świadczeń lekarskich i pełnienie dyżurów medycznych  w Oddziale Chorób wewnętrznych i Kardiologii,
- udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Kardiologicznej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz    

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 
-pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki medycznej i Anestezjologii,
-udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Reumatologicznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym,
-wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej
i Zabiegowej,
- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Gastroenterologicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki medycznej i Anestezjologii otwórz    

Formularz ofertowy udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Reumatologicznym otwórz    

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym otwórz    

Formularz ofertowy wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej otwórz    

Formularz ofertowy udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Gastroenterologicznej otwórz    

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na:


 
- wykonywanie wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Zmiana terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz otwórz

Wzór umowy otwórz

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

PYTANIA I ODPOWIEDZI  otwórz

Wszelkie zapytania można kierować na adres: organizacyjny@spzoz-lezajsk.pl


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


 
- udzielanie lekarskich porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 
- pełnienie dyzurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
- pełnienie dyżurów lekarskich w zespole wyjazdowym specjalistycznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz w Oddziale Reumatologicznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i w Oddziale  Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
- udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowortnej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji).

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Ogłoszenie o konkursie otwórz
Oferta otwórz
Regulamin otwórz
Szczegółowe warunki otwórz
Projekt Umowy otwórz
 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Przedłużenie terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym,
- udzielanie lekarskich porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzaleznień i Współuzależnienia,
- udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym  otwórz

Formularz ofertowy udzielanie lekarskich porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzaleznień i Współuzależnienia  otwórz

Formularz ofertowy udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Odwołanie konkursu ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w zespołach ratownictwa medycznego, zespołach transportowych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- udzielanie specjalistycznych porad w Poradni Rehabilitacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Urologicznej,
- wykonywanie konsultacji w Poradni Urologicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:


- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Zdrowia Psychicznego  otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia   otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym,
- udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej.

 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym  otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo -Ortopedycznym  otwórz

Formularz ofertowy udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej  otwórz

Projekt umowy otwórz
 
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
- udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w zakresie wykonywania i opisu badań

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Projekt umowy otwórz
 
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
1. Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów medycznych (lekarskich) w zespole wyjazdowym specjalistycznym  otwórz

Projekt umowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy -Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych lub ratowników medycznych/kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Leżajsku
 
otwórz

Projekt umowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych /kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy -Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych /kierowców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsk
otwórz
Projekt umowy otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Odwołanie konkursu ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy -Wykonywanie zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
 
otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 
1. Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
3. Pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym.
2.Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym.
3. Udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym.  otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej otwórz

Projekt umowy -  otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym.
2.Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji).
3. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
4. Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym.  otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji). otwórz

Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. otwórz

Formularz ofertowy -  Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  otwórz

Projekt umowy -  otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Projekt umowy -  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie konkursu
otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  otwórz

Projekt umowy -  otwórz


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie badań urodynamicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

1. Formularz ofertowy - Wykonywanie badań urodynamicznych  otwórz

Projekt umowy -  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Noworodkowym,
2. Pełnienie dyżurów pod telefonem w Oddziale Noworodkowym,
3. Udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Neonatologicznej,
4. Udzielanie świadczeń w Poradni Medycyny Pracy,
5. Udzielanie swiadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu   otwórz

1. Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Noworodkowym  otwórz

2. Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów pod telefonem w Oddziale Noworodkowym  otwórz

3. Formularz ofertowy -  Udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Neonatologicznej otwórz

4. Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń w Poradni Medycyny Pracy otwórz

5. Formularz ofertowy -  Udzielanie swiadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej otwórz

Projekt umowy -  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym i Oddziale Reumatologicznym.
2. Wykonywanie badań EMG i ENG.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Wykonywanie badań EMG, ENG  otwórz

Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Neuroligicznym, Udarowym i Reumatologicznym  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
3. Udzielanie porad lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej,
4. Wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie porad lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej otwórz

Formularz ofertowy -  wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
3. Udzielanie porad lekarskich w Poradni Endokrynologicznej,
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnetrznych i Kardiologii
 
otwórz
Formularz ofertowy - Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnetrznych i Kardiologii  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie porad lekarskich w Poradni Endokrynologicznej otwórz

Formularz ofertowy -  Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym,
2. Wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych pacjentkom  Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego,
3. Wykonywanie badań urodynamicznych,
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej,
5. Udzielanie świadczeń zdrowtnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:
-udzielanie lekarskich porad rehabilitacyjnych w Poradni Rehabilitacyjnej,
6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym


Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie lekarskich stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym  otwórz

Formularz ofertowy - Wykonywanie zabiegów operacyjnych ginekologiczno-urodynamicznych pacjentkom  Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego  otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Poradni Rehabilitacyjnej  otwórz

Formularz ofertowy - Udzielanie świadczeń lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej otwórz

Formularz ofertowy Udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym otwórz

Formularz ofertowy - wykonywanie badań urodyamicznych w Poradni Ginekologiczno-Połozniczej  otwórz

Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2019

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego oraz wykonywanie czynności Kierownika Oddziału  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego w Oddziałach  otwórz


Formularz ofertowy - pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale oraz dyżurów "pod telefonem"  otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań psychotechnicznych kierowców
i operatorów
otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie konsultacji preparatów cytologicznych
w Pracowni Cytologicznej
 
otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań kierowców w ciemni (widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie) otwórz


Formularz ofertowy - dyżury lekarskie w Zespole Wyjazdowym Specjalistycznym otwórz


Formularz ofertowy - wykonywanie badań endoskopowych  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Medycyny Pracy otwórz


Formularz ofertowy - pełnienie dyżurów lekarskich w SOR  otwórz


Formularz ofertowy - nocna i świąteczna ambulatoryjna oraz wyjazdowa opieka lekarska w POZ  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu rehabilitacji leczniczej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej  otwórz


Formularz ofertowy - prowadzenie sesji psychoterapii  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  otwórz


Formularz ofertowy - udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu lecznictwa stacjonarnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  otwórz


Projekt umowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
1. pełnienie dyżurów lekarskich w SOR
2. udzielanie świadczeń lekarskich w SOR
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie opisów Tomografii Komputerowej drogą teleradiologii dla SP ZOZ w Leżajsku
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Projekt umowy otwórz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

Formularz ofertowy  otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

Unieważnienie postępowania konkursowego otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Formularz ofertowy otwórz

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz
 

 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert
Rozstrzygnięcie konkursu     otwórz

Ogłoszenie o konkursie     otwórz

Regulamin konkursu     otwórz

Szczegółowe warunki konkursu     otwórz

Formularz ofertowy - dyżury w zesp. wyjazdowym "specjalistycznym"    otwórz

Formularz ofertowy - dyżury w SOR     otwórz 

 

Wybierz poprzedni miesiąc listopad 2019 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]