CERTYFIKATY
Dodano 16.11.11, ostatnia modyfikacja 17.05.18

System ISO 9001 jest najpopularniejszym z systemów zarządzania wdrażanych w placówkach i jednostkach z branży usług medycznych. Swoją popularność zawdzięcza głównie ukierunkowaniu placówki wdrażającej ten system jakości na Pacjenta - w celu uzyskania jego satysfakcji z oferowanych mu usług i sposobu ich realizacji. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 polega przede wszystkim na określeniu i późniejszym stosowaniu rozwiązań proceduralnych mających zapewnić odpowiednii stały poziom jakości realizowanych usług medycznych. Jednostka, która wdrożyła system i certyfikowała go, jednoznacznie pokazuje otoczeniu, że zwraca uwagę na szeroko rozumianą jakość usług na każdym z poziomów zarządzania - począwszy od szczebla strategicznego, skończywszy na operacyjnym. Dodatkowo posiadanie certyfikatu ISO 9001 zobowiązuje do ciągłego doskonalenia swojej organizacji oraz świadczonych usług.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku od 03.02.2016 r. jest posiadaczem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Został on przyznany naszej placówce na okres od 03.02.2016 r. do 03.02.2019 r.