KONKURS OFERT
Dodano 30.11.18, ostatnia modyfikacja 13.12.18
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na:


 
- wykonywanie wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert otwórz

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy  otwórz     otwórz

Wzór umowy otwórz

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

PYTANIA I ODPOWIEDZI  otwórz

Wszelkie zapytania można kierować na adres: organizacyjny@spzoz-lezajsk.pl

KONKURS OFERT
Dodano 13.12.18, ostatnia modyfikacja 13.12.18
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 
-pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki medycznej i Anestezjologii,
-udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Reumatologicznym,
- pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym,
-wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej,
- udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Gastroenterologicznej.

Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich "pod telefonem" w Oddziale Intensywnej Opieki medycznej i Anestezjologii otwórz    

Formularz ofertowy udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Reumatologicznym     otwórz    

Formularz ofertowy pełnienie dyżurów lekarskich łączonych w Oddziale Dziecięcym  
i Oddziale Noworodkowym
otwórz    

Formularz ofertowy wykonywanie badań endoskopowych w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej otwórz    

Formularz ofertowy udzielanie porad ambulatoryjnych w Poradni Gastroenterologicznej otwórz    

Projekt umowy otwórz

Klauzula informacyjna RODO  otwórz

Praca dla diagnostów laboratoryjnych
Dodano 03.12.18, ostatnia modyfikacja 03.12.18
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zatrudni DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH  z aktualnym PWZDL. Uprawnienia serologiczne mile widziane.

Aplikacje proszę przesyłać na adres: malgorzata.czwal@spzoz-lezajsk.pl lub telefonicznie - 17 24 04 726.

Prosimy o załączenie  klauzuli i oświadczenia

Klauzula otwórz
Oświadczenie otwórz

Otwarcie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
Dodano 11.10.18, ostatnia modyfikacja 18.10.18

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w dniu 10.10.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego zrealizowanego w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w powiecie leżajskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku”.

W uroczystości udział wzięli: senator Janina Sagatowska, poseł Jerzy Paul, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Dyrektor Generalny Urządu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, Katarzyna Kowalewska - Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych NFZ w Rzeszowie, Zarząd Powiatu ze starostą Markiem Śliżem, członkowie Rady Powiatu, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Leżajsku, dyrektorzy N ZOZ-ów i innych zakładów pracy z terenu Powiatu Leżajskiego, burmistrzowie i wójtowie z Powiatu Leżajskiego, Dyrektorzy Szpitali z sąsiednich powiatów i licznie personel Szpitala. Na uroczystość przybyli przedstawiciele firmy projektowej oraz i przedstawiciele wykonawców Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego: firmy Hartbex i firmy Erbud oraz przedstawiciele dostawców sprzętu medycznego.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 – infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu – 20 106 832,91 zł , dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 858 588,07 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Leżajsku w kwocie 3 917 510,00 zł oraz środków własnych SP ZOZ w kwocie 6 330 734,84 zł.

W ramach projektu dokonano budowy Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego, w którym uruchomiono nowoczesny, dobrze wyposażony i spełniający obowiązujące standardy Blok Operacyjny, składający się z czterech sal operacyjnych z salą pooperacyjną, Pracownię Rezonansu Magnetycznego, wyposażoną w wysokiej klasy Rezonans Magnetyczny Siemens – 1,5 T, przeniesiono Pracownię Tomografii Komputerowej oraz uruchomiono Centralną Sterylizatornię.

Przeprowadzona inwestycja była niezbędna ze względu na obowiązujące wymogi, dotyczące funkcjonowania Bloku Operacyjnego, który warunkuje funkcjonowanie wszystkich oddziałów zabiegowych i pozwoli na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poszerzenie oferty diagnostycznej Zakładu o badania Rezonansu Magnetycznego. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja przez długie lata będzie dobrze służyć mieszkańcom Powiatu Leżajskiego i powiatów sąsiednich.


Praca dla lekarzy
Dodano 01.10.18, ostatnia modyfikacja 01.10.18
SP ZOZ w Leżajsku zatrudni lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych (endokrynologów, diabetolgów, kardiologów, gastroenterologów) do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.
Forma współpracy dowolna (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna).

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Zapewniamy mieszkanie służbowe.


KONTAKT

SPZOZ w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Leśna 22

tel. 17 24-04-726 (Kierownik Działu Służb Pracowniczych)
tel. 17 24-04-725 (Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego)

tel. 17 24-04-700 (Sekretariat Dyrektora)

e-mail: praca@spzoz-lezajsk.pl lub sekretariat@spzoz-lezajsk.pl

Prosimy o załączenie  klauzuli i oświadczenia

Klauzula otwórz
Oświadczenie otwórz

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta
Dodano 19.11.18, ostatnia modyfikacja 19.11.18
13.11.2018 r. w całym kraju rozpoczęła działanie Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy będą nagrywane.

Pierwsze lądowanie śmigłowca ratunkowego
Dodano 27.09.18, ostatnia modyfikacja 27.09.18

W dniu dzisiejszym, na nowo wybudowanym lądowisku dla śmigłowców ratunkowych, po raz pierwszy wylądował śmigłowiec ratunkowy w celu odebrania pacjenta przewiezionego przez zespół ratownictwa medycznego       i przewiezienia go do odpowiedniej placówki medycznej. Jak się okazało, lądowisko bardzo szybko, od oddania do użytkowania okazało się potrzebne. Mamy nadzieję, że sprawny transport pacjenta przyczyni się do udzielenia skutecznej pomocy medycznej.


Nowo otwarte poradnie specjalistyczne
Dodano 31.07.18, ostatnia modyfikacja 31.07.18
Informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku funkcjonują nowo otwarte poradnie: urologiczna i hematologiczna. Szczegółowy harmonogram oraz sposób rejestracji znajduje się w Menu Główne-Poradnie Specjalistyczne - Poradnia Urologiczna/ Hematologiczna.

ZAPROSZENIE DO ODBYCIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO
Dodano 10.09.18, ostatnia modyfikacja 20.09.18

      Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zaprasza lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury lub na podstawie umowy o pracę w następujących dziedzinach medycyny:

1) Psychiatria – 2 miejsca
2) Medycyna Ratunkowa – 1 miejsce
3) Neurologia – 2 miejsca
4) Chirurgia ogólna – 1 miejsce
5) Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 2 miejsca
6) Reumatologia – 1 miejsce
7) Pediatria - 1 miejsce
8) Choroby wewnętrzne:
-Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii - 5 miejsc,                                                                                 
-Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii - 1 miejsce


Zapewniamy atrakcyjne warunki odbywania specjalizacji, w tym możliwość korzystania z mieszkania służbowego.


KONTAKT

SPZOZ w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22

tel. 17 24 04 726 (kierownik kadr)

     17 24 04 700 (sekretariat dyrektora)

e-mail: praca@spzoz-lezajsk.pl lub sekretariat@spzoz-lezajsk.pl


OTWARCIE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH
Dodano 19.09.18, ostatnia modyfikacja 19.09.18

       W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w dniu 18.09.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie lądowiska zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą:  „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku wraz z dostosowaniem i doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”

       W uroczystości udział wzięli: poseł Jerzy Paul, Przedstawiciele europosła Stanisława Ożoga i posła Mieczysława Miazgi, przedstawiciel Wojewody i Marszałka Województwa Podkarpackiego, Zarząd Powiatu ze starostą Markiem Śliżem, Rada Powiatu z przewodniczącą Danutą Pinderską, dyrektorzy N ZOZ-ów i innych zakładów pracy z terenu Powiatu Leżajskiego, burmistrzowie i wójtowie z Powiatu Leżajskiego, Dyrektorzy Szpitali z Jasła, Łańcuta i licznie personel Szpitala. Na uroczystość przybył też projektant pan Stanisław Kozłowski oraz przedstawiciele wykonawcy lądowiska - firmy Heli Factor.

       Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego.

         Całkowita wartość projektu - 4 194 471,96 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 077 098,38 zł. Wkład własny został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Leżajsku w kwocie 680 000,00 zł oraz środków własnych SP ZOZ.

          W ramach projektu dokonano budowy lądowiska - koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 1 718 000,00 zł oraz dokonano zakupu sprzętów i wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego za kwotę około 2 300 000,00zł.

          Ze względu na istniejący w SP ZOZ w Leżajsku Szpitalny Oddział Ratunkowy posiadanie lądowiska jest obowiązkowe. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowe sprzęty i aparaturę medyczną przyczyni się do podniesienia standardu udzielanych świadczeń i pozwoli objąć profesjonalną opieką medyczną większą liczbę pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia.


FUNDUSZE UNIJNE DLA SP ZOZ
Dodano 08.11.17, ostatnia modyfikacja 09.11.17
  

FUNDUSZE UNIJNE DLA SP ZOZ
Dodano 08.11.17, ostatnia modyfikacja 09.11.17